ก า ร เ ลื อ ก ซื้ อ  A V  R e c e i v e r   

เครื่องเสียงนับว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การจะเลือกอุปกรณ์หลัก ไม่ว่าจะเป็น Blue-ray Dise Player, AV Reciever, Subwoofer และชุดลำโพงในระบบ Home Theater จึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมลงตัว ในด้านของกำลังขับ โทนเสียง ความเข้ากันของอุปกรณ์หลักหรือที่เรียกว่าการ Matching ก่อนที่จะเลือกซื้อ AV Receiver สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ

1.ปริมาตรของห้อง ควรคำนึงว่าห้องที่เราจะติดตั้งชุด Home Theater นั้นมีขนาดเท่าใด การเลือกชุด Home Theater จึงจำเป็นต้องสัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่ง เช่นถ้าหากใช้ในห้อง ขนาด 3 x 4 สูง 2.8 เมตร ก็น่าจะเหมาะกับ Mini Home Theater Set หรือ เหมาะกับ AV Receiver ขนาดกำลังขับไม่เกิน 100w ต่อ Channel ที่ 8 ohm และเข้าชุดกับลำโพง Bookshelf และ Subwoofer ขนาด 8 นิ้ว เป็นต้น หากปริมาตรของห้องมากขึ้นก็ต้องใช้ AV Receiver ที่มีกำลังขับมากขึ้น สำหรับขับลำโพงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นเอง ซึ่งทั้งนี้กำลังขับของ AV Receiver จะต้องไม่น้อยไปกว่า 3 ใน 4 ของกำลังขับสูงสุดที่ระบุไว้บนลำโพง เพื่อการตอบสนองกำลังขับได้อย่างราบรื่นสม่ำเสมอ ทำให้เสียงมีคุณภาพดี ตอบสนองได้อย่างฉับพลัน มีพลังมีแรงปะทะ มีมวลบรรยากาศให้รายละเอียดและมิติที่สมจริง

2.การพิจารณาจากลักษณะการใช้งานว่าต้องการจะเน้นดูภาพยนตร์ หรือชมการแสดง Concert หรือทั้งสองอย่าง เพราะเนื่องจาก AV Receiver และอุปกรณ์ หลักทั้ง 4 ดังที่ได้กล่าวมา ต่างก็มีแนวเสียงมีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับเสียงแนวต่างๆ ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือก AV Receiver ควรจะคำนึงถึงความต้องการของตนเองว่าชอบเสียงออกไปแนวทางใด เช่น บางท่านชอบเสียง Effect ต่างๆ ชอบดูภาพยนตร์แนว Action Sci-fi ชอบความมันส์ ความเร้าใจ ความหนักแน่น หรือบางท่านก็ชอบฟังเสียงบทสนทนาของตัวละคร ส่วนบางท่านก็ชอบรายละเอียด เสียงเล็กๆ เสียงน้อยๆ บรรยากาศที่ห้อมล้อม หรือต้องการแนวเสียงที่ครอบคลุมทุกอย่างดังที่กล่าวมา

3.พิจารณาถึงการเข้ากันกับอุปกรณ์หลักทั้งหมดรวมกัน ไม่ว่าจะเป็น Blue-ray dise player, Subwoofer และ ชุดลำโพงในระบบ Home Theater รวมถึงการเติมแต่งด้วยสายนำสัญญาณต่างๆ ซึ่งก็ควรศึกษาหาข้อมูล รวมถึงพิจารณาในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ Port การเชื่อมต่อต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ สุดท้ายคือการได้ทดลองฟังก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาจะทำให้ท่านให้การเล่นชุด Home Theater ของท่านมีคุณค่า น่าค้นหา ท้าทาย และสุดท้ายก็เพื่อตอบสนองความสุขในโลกของการชมภาพยนตร์และการฟังเพลงที่เป็นส่วนตัวและความสุขของคนในบ้าน