ในวงการเครื่องเสียงอาชีพ (Professional audio) แท่นผสมเสียง (mixing console) หรือเครื่องผสมเสียง (Audio mixer) หรืออาจเรียกว่า บอร์ดเสียง (sound board, mixing desk) หรือเรียกทับศัพท์ว่า มิกเซอร์ (mixer) เป็นหัวใจในการทำงานด้านนี้

มิกเซอร์ (mixer)คือ
     อุปกรณ์อีเล็คทรอนิก ที่ทำการรวม (หรือเรียกว่า "ทำการผสม Mixing"), จัดระบบ, และเปลี่ยนแปลงความดัง, ปรับแต่ง การเคลื่อนไหว (Dynamic) สัญญาณเสียง
     มิกเซอร์ สามารถผสมเสียง สัญญาณ อนาล็อก (Analog) หรือดิจิตอล (Digital)  ตามแต่ชนิดของมิกเซอร์ สัญญาณที่ถูกดัดแปลงแล้ว ( โวลท์ Voltages หรือ digital samples) จะถูกรวมกัน (Sum) เพื่อผลิตเป็นสัญญาณออกรวม (Combined output signals)
     มิกเซอร์ ถูกใช้ในงานอันหลากหลาย ทั้งงาน ห้องอัดเสียง (recording studios) ระบบเสียงสาธารณะ (Public address systems) ระบบขยายพลังเสียง (Sound reinforcement systems) งานแพร่กระจายเสียง (Broadcasting) ทีวี (Television) และงานตัดต่อหนัง (filmpost-production)
      ตัวอย่างการใช้งานง่ายๆของมิกเซอร์คือ การผสมสัญญาณเสียงจากไมโครโฟน สองตัว ที่แต่ละตัว นักร้องอาจมีการร้องสลับ หรือคู่กัน โดยให้เสียงไปออกที่ชุดลำโพงพร้อมๆกัน ซึ่งในงานแสดงสด สัญญาณที่ออกจากมิกเซอร์จะถูกส่งตรงไปยังเครื่องขยายเสียง นอกจากมิกเซอร์นั้นมีแอมป์ในตัว (Powered mixer) หรือเป็นการต่อกับลำโพงที่มีแอมป์ในตัว(Powered speakers)