เครื่องเสียงมืออาชีพ Professional audio

 


หรือโปร ออดิโอ สามารถถุกใช้เป็นคำอ้างอิง ทั้งชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน Audio equipment หรือ วิธีการทำงานของช่างเสียง Audio engineering application


อุปกรณ์งานเสียงมืออาชีพ Professional audio equipment

    สามารถใช้อธิบายถึงอุปกรณ์เสียงไดๆ ที่ถุกนำมาใช้หรือมีการทำตลาด เพื่อการทำงานด้านเสียงโดยหรือสำหรับ มืออาชีพ โดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึง ลำโพง loudspeakers, ไมโครโฟน microphones, แท่นผสมเสียงmixing consoles, เครื่องขยาย amplifiers, อุปกรณ์ในการบันทึกและเล่นกลับ recording and playback devices และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆตามแต่วิธีการทำงานโดยไม่จำกัด
    อุปกรณ์งานเสียงมืออาชีพ จึงมักจะต้องรับภาระในงานมีระดับโดยปริยาย ในแง่ของคุณภาพการผลิต และ ความสามารถต่างๆ เมื่อเทียบกับอุปกรณ์เสียงระดับใช้งานทั่วไปหรือแบบผู้บริโภค Consumer level audio equipment (ซึ่งบางครั้งก็จำเป็นต้องนำมาใช้ในงานอาชีพ)
การทำงานเสียงแบบมืออาชีพ Professional audio application
    ถูกใช้โดยสามัญสำหรับ งานอาชีพและปฎิบัติการวิศวกรรมเสียง professional audio engineering and operations หรือมักเรียกย่อกันว่างาน โปรซาวด์  ซึ่งรวมถึงงานด้าน การกระจายเสียงวิทยุ broadcasting radio, ทำต้นฉบับหรือมาสเตอร์เสียง Audio mastering, งานขยายพลังเสียง sound reinforcement เช่น คอนเสิร์ต งานบันเทิง, งานแบบใช้คนเล่นแผ่น(ดีเจ) DJperformances, การสุ่มเก็บเสียงจริง Audio Sampling , กระจายเสียงสาธารณะ Public address, จำลองเสียงรอบทิศทางภาพยนต์ surround sound movie theatrest, และในบางกรณีคืองานแบบเฉพาะกิจ Piped music และงานเสียงอื่นๆตามแต่ลักษณะการทำงานโดยไม่จำกัด
 
    ทั้งสองด้านต่างถือว่ามีความสำคัญกับงาน วิศวกรรมเสียง ในระดับอุตสาหกรรม (ตามภาระงาน) ซึ่งตรงข้ามกับ ระดับบุคคล personal level เช่น
    บุคคลทั่วไปอาจใช้ไมโครโฟนจากโทรศัพท์มือถือ ซึงมีข้อจำกัดในการรับเสียงแค่ความดังระดับเสียงพูดเท่านั้น ในขณะที่ ไมค์ แบบ โปรๆ จะต้องมีการรับช่วงความดัง Dynamic range ที่สามารถ เก็บเสียงกระซิบเบาๆ หรือเสียงเครื่องดนตรีดังๆได้
    ลำโพงทั่วไปแบบใช้ในบ้าน home use อาจรับกำลังได้ 100 watts rms ที่กำหนดอัตตราสัญญาณรบกวนไว้ given signal-to-noise ratio ในขณะที่ลำโพง แบบ โปรๆ ในห้องแสดงคอนเสิร์ต ต้องรองรับได้ถึง 1000 watts rms หรือมากกว่านั้น หรือประสิทธิภาพของลำโพงที่ใช้ในห้องอัด studio use speaker จะต้องทำงานด้วยความละเอียด และให้ค่าอัตตราสัญญาณรบกวนที่ดีกว่า ที่ 100 watts เมื่อเทียบกับลำโพงบ้าน หรืออธิบายง่ายๆว่า รักษาคุณภาพเสียงได้ตลอดระดับความดังนั่นเอง
 
    การอ่านเสปค Specifications เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเป็นเนื้อหาสาระในการแยกเยะอุปกรณ์ ว่าเป็นระดับ โปรๆ หรือไม่ใช่ โปรๆ แต่จะต้องใช้วิจารณญาณ จากการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสาร อธิบายคุณสมบัติ และแนะนำการใช้งานต่างๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการอ้างอิงด้วย