เครื่องเสียง ไฮเอ็นด์  High-end audio

     เป็นคำที่ถูกใช้อธิบายชั้นของ อุปกรณ์เครื่องเสียงบ้าน home audio โดยทำการตลาดสำหรับ ผู้คลั่งไคล้ในการฟัง audio enthusiasts บนหลักเกณฑ์ของราคา หรือ คุณภาพที่สูง และ เทคโนโลยีการเล่นเสียง แบบลับเฉพาะ หรือ มีที่มาดั่งนวนิยาย esoteric or novel sound reproduction

    เครื่องเสียง ไฮเอ็นด์  สามารถอ้างอิงง่ายๆจากราคา คุณภาพในการสร้างจากส่วนประกอบต่างๆ หรือ ด้วยรสนิยม หรือ จุดประสงค์ ของคุณภาพการเล่นเสียง
 
    นักวิจารณ์ส่วนใหญ่ ลงความเห็นว่า ความเคลื่อนไหวของ เครื่องเสียง ไฮเอ็นด์ เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1962 จากการออกนิตยสาร สเตอริโอไฟล์ Stereophile magazine ซึ่งเป็นการจากไปของการโหมโฆษณาแบบเชิงพาณิชย์ ด้วยการแทนที่ของแนวส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยปรัชญาของการใช้บทวิจารณ์ และเปรียบเทียบส่วนประกอบของเครื่องเสียง เพื่อเกิดจุดขายตามพื้นฐานของการให้คุณภาพเสียง