การเข้าระบบกับค่าความต้านทาน Impedance matching


 

   

คำศัพท์ อิมพีแดนซ์ impedance ถูกใช้สำหรับ ค่าความต้านทาน resistance ของระบบต่อแหล่งพลังงาน energy source. สำหรับสัญญาณคงที่ ค่าความต้านทานนี้ก็ควรจะคงที่ สำหรับสัญญาณที่เปลี่ยนแปลง ก็มักจะเกิดการเปลี่ยนค่าด้วยความถี่

     พลังงานที่เกี่ยวข้องอาจเป็น ไฟฟ้า, เครื่องกล, แม่เหล็ก หรือแม้กระทั่ง ความร้อนl แนวคิดของความต้านทานไฟฟ้า electrical impedance ที่รู้จักกันแพร่หลายที่สุด  น่าจะคือการวัดค่าเป็น โอห์ม ohms. โดยที่จริงแล้วค่าอิมพีแดนซ์มีค่าที่ซับซ้อนมาก  ซึ่งหมายความว่า ภาระหรือ โหลด loads พื้นฐานที่ใช้นั้น ต้องมี ความต้านทาน ไปที่แหล่งกำเนิด ที่ เฟส  phase ตรงกัน ด้วย คลื่นรูปไซน์ sinusoidal จากสัญญาณกำเนิด และ ความต้านทานกระแส reactance จะกลับเฟสกัน

    ในกรณีง่ายๆ เช่นการส่งความถี่ต่ำ หรือส่งพลังไฟฟ้ากระแสตรง  ความต้านทานกระแสจะต่ำมากๆหรือมีค่าเป็นศูนย์ และค่า อิมพีแดนซ์ จะสามารถพิจารณาว่าเป็นความต้านทานที่บริสุทธิ์  pure resistance  แสดงเป็นตัวเลขที่แท้จริง ในการสรุปต่อไปนี้ เราจะพิจารณาถึงกรณีทั่วไป เมื่อค่าความต้านทาน และความต้านทานกระแส  เป็นสองตัวแปรที่สำคัญ และยังเป็นกรณีพิเศษซึ่งบางครั้งความต้านทานกระแสต่ำมากๆ