เครื่องรับวิทยุ  Radio receiver

 

 

 

คือวงจรอีเล็กทรอนิกซึ่งรับสัญญาณเข้ามาทางสายอากาศ โดยใช้การกรองด้วยอีเล็กทรอนิก electronic filters เพื่อแยกสัญญาณวิทยุเฉพาะช่วงที่ต้องการออกจากสัญญาณอื่นที่รับเข้ามาทางสายอากาศ แล้วขยายมันให้ถึงระดับที่เหมาะสมในการใช้ในกระบวนการอื่นต่อไป
    และในที่สุดจะแยกคลื่นที่เป็นข้อมูลกลับออกมา demodulation และถอดรหัส decoding สัญญาณให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้สะดวก อาทิเช่น เสียง ภาพข้อมูลดิจิตอล ค่าวัดต่างๆ measurement values  ตำแหน่งพิกัดนำทาง navigational positionsและอื่นๆ